معلق...

این روزا...

این شبا...

با هر اعتقادی که دارین...

هر جایی که میرین یا نمیرین...

اگه دلتون لرزید...

خیلی خیلی منو یاد کنید...

یه طرف یه اینده کاااااااااملا مبهمه... یه طرف یه زندگی که معلق مونده...

دلم نمیخواد اینجا هی اه و ناله کنم...

اما تو بدترین و گندترین بازه زمانی هستم...

معلق و بلا تکلیف...

خیلییییی منو یاد کنید...

خیلی خیلی زیاد...

/ 0 نظر / 22 بازدید